Privacy Verklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onder deze tekst is opgenomen.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te verzoeken om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het hiervoor in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u te herleiden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde hulpmiddelen niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de mogelijkheden van bezwaar in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

2. algemene opmerkingen en verplichte informatie

gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming. Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Dit Privacybeleid legt uit welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Toelichting op de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is: mfi Immobilien Marketing GmbH Klaus-Bungert-Str. 1 40468 Düsseldorf Telefoon: +49 (0)211 302 31 0 E-mail: germany@unibail-rodamco.com

De verantwoordelijke groep:

Unibail Management Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 20 000 000€ Met zetel te: 7 place du Chancelier Adenauer 75016 Paris France

Ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister van Parijs onder nummer 414 878 389 De verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen of dergelijke) vaststelt.

Uw toestemming voor gegevensverwerking intrekken

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene het recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin ons bedrijf is gevestigd. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u op de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke partij, gebeurt dat alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Deze site gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als sitebeheerder stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel. Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in het impressum staat vermeld.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

3. functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijke functionaris voor gegevensbescherming
mfi Immobilien Marketing GmbH
Klaus-Bungert-Str. 1
40468 Düsseldorf
Telefoon: +49 (0)211 302 31 0
E-mail: datenschutz@urw.com

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Hier kunt u uw Privacyvoorkeuren.

Cookie Notice. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om u steeds een aangename online-ervaring te bieden, om interessante inhoud te kunnen tonen of om de toegang tot deze website te analyseren. Als u de volledige functionaliteit van onze website wilt gebruiken, dient u alle cookies te accepteren. Zo niet, dan worden alleen noodzakelijke cookies gebruikt die de basisfuncties van de website waarborgen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites worden gebruikt om de gebruikerservaring efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor de werking van deze site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Deze site gebruikt verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door derden, zoals Google. U kunt uw toestemming te allen tijde wijzigen of intrekken via de cookieverklaring op onze website.

Meer informatie over wie wij zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe wij persoonsgegevens verwerken vindt u in ons Privacybeleid.

Geef uw toestemmings-ID en datum op wanneer u contact met ons opneemt over uw toestemming.

Uw toestemming geldt voor de volgende domeinen: www.centro-weihnachtsmarkt.de


Noodzakelijk (7)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
uncode_privacy[consent_types] www.centro-weihnachtsmarkt.de Bepaalt of de bezoeker de cookies heeft geaccepteerd. Dit zorgt ervoor dat het cookie-toestemmingsvenster niet opnieuw wordt weergegeven bij een volgend bezoek aan de website. 1 jaar HTTP Cookie
uncodeAI.css www.centro-weihnachtsmarkt.de Bepaalt welk apparaat door de bezoeker wordt gebruikt - Hiermee kan de website worden aangepast aan de optimale resolutie voor dat specifieke apparaat. Session HTTP Cookie
uncodeAI.images www.centro-weihnachtsmarkt.de Bepaalt welk apparaat door de bezoeker wordt gebruikt - Hiermee kan de website worden aangepast aan de optimale resolutie voor dat specifieke apparaat. Session HTTP Cookie
uncodeAI.screen www.centro-weihnachtsmarkt.de Bepaalt welk apparaat door de bezoeker wordt gebruikt - Hiermee kan de website worden aangepast aan de optimale resolutie voor dat specifieke apparaat. Session HTTP Cookie
webp_lossless_supported www.centro-weihnachtsmarkt.de Wordt gebruikt om afbeeldingen in WebP-indeling op de website te implementeren. Persistent HTML Local Storage
webp_lossy_supported www.centro-weihnachtsmarkt.de Wordt gebruikt om afbeeldingen in WebP-indeling op de website te implementeren. Persistent HTML Local Storage
XSRF-TOKEN www.centro-weihnachtsmarkt.de Zorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. 1 dag HTTP Cookie

Voorkeuren (1)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
pll_language www.centro-weihnachtsmarkt.de Deze cookie wordt gebruikt om de voorkeurstaal van een bezoeker vast te stellen en stelt de taal van de website indien mogelijk zodanig in. 1 jaar HTTP Cookie

Niet geclassificeerd (1)
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
centro_weihnachtsmarkt_session www.centro-weihnachtsmarkt.de In afwachting 1 dag HTTP Cookie


Marketing (1)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker en daardoor waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.

Naam Provider Doel Expiratie Type
_fbp Meta Platforms, Inc. Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime biedingen van adverteerders van derden. 3 maanden HTTP Cookie

Statistieken (4)
Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door anoniem informatie te verzamelen en te rapporteren.

Naam Provider Doel Expiratie Type
_ga Google Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_ga_# Google Gebruikt door Google Analytics om gegevens te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht en de data van het eerste en meest recente bezoek. 2 jaar HTTP Cookie
_gat Google Gebruikt door Google Analytics om het aantal aanvragen te beperken 1 dag HTTP Cookie
_gid Google Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:
• Browsertype en browserversie
• gebruikt besturingssysteem
• Verwijzende URL
• Hostnaam van de toegangscomputer
• Tijdstip van serververzoek
• IP adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
De basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f AVG, dat de verwerking van gegevens mogelijk maakt om een ​​contract of precontractuele maatregelen uit te voeren.

5. Sociale media

Facebook plugins (Like & Share button)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina’s duidelijk. U vindt de Facebook-plug-ins op het Facebook-logo van de “Vind ik leuk”-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt dood gebracht via de plug-in een Rechtstreekse verbinding tussen uw browser en de Facebook-server.
Facebook accepteert de informatie die op onze site staat met IP-adressen. Wanneer u op de knop “Vind ik leuk” op de Facebook-knop klikt, bent u ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina aan uw Facebook-profiel koppelen. Heredoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan een gebruikersaccount. Wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens van het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie is hier beschikbaar in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php. Als u niet wilt dat Facebook naar onze pagina kan linken, kunt u deze koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, dus log in op uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter Plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies zijn geleverd door Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Na het gebruik van Twitter in de functie “Re-Tweet” worden de websites die aan een Twitter-account zijn gekoppeld, gekoppeld aan andere gebruikers. Daarbij ook doorgegeven aan Twitter. Wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie vindt u hier en in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/privacy. Je kunt ook privacy-instellingen op Twitter bekijken in en accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Pinterest-plugin

Op onze site made wij used van sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat word beheerd door Pinterest Inc, 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”) . Wanne u een pagina opproept de een dergelijke plug-in bevat, brengt uw browser een juiste treeekse verbinding dood stand met de servers van Pinterest. De plug-in stuurt logs naar de Pinterest-server in de VS. De loggegevens kunnen ook gebruik maken van IP-adressen, de adressen van de bezochte websites die ook Pinterest functies gebruiken, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, hoe en Pinterest gebruikt en cookies. Voor meer informatie over het doel, de toekomstige verwerking en de verwerking van de gegenereerde gegevens door Pinterest, ook als je rechten hebt in deze vereniging en er privacybescherming is, ben je op de hoogte van de privacyrechten van Pinterest: https://about. pinterest.com/de/privacy-policy.en en hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze site kan koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter Plugin

Op onze sites zijn functies van de Twitter-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de websites die u bezoekt aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Deze gegevens worden ook doorgegeven aan Twitter. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/privacy.
U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Pinterest Plugin

Op onze site gebruiken we sociale plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).
Als u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Pinterest-servers. De plug-in verzendt loggegevens naar de Pinterest-server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en tijd van de aanvraag, hoe u Pinterest gebruikt en cookies bevatten.
Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Pinterest: https://about.pinterest.com/ de/privacy-beleid.

6 Analysetools

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de functie IP-anonimisering op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het opslaan van cookies verhinderen door de juiste instellingen in uw browsersoftware aan te brengen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de op de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Verzet tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal verhinderen: Deactiveer Google Analytics. Voor meer informatie over hoe Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat, zie het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

Contract gegevensverwerking

Wij hebben een contract met Google gesloten voor contract gegevensverwerking en implementeren volledig de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals weergegeven in het item “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

7. plugins en tools

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Livereach

Gebruikers van sociale media (“Gebruikers”), in het bijzonder Instagram, komen regelmatig in contact met hun eigen foto- en videoposts (“Inhoud”). Dit gebeurt bijvoorbeeld door te linken naar een foto of commentaar op ons Instagram-profiel @centrooberhausen, of door een van onze campagne hashtags te gebruiken, bijv. #westfieldcentroweihnachtsmarkt22. Om relevante inhoud te zoeken en voor ons bruikbaar te maken, gebruiken wij de softwareoplossing van de derde aanbieder “Livereach”, geëxploiteerd door Gorilla GmbH, Geisbergweg 8, 48143 Münster. Als Livereach openbaar toegankelijke content heeft gevonden die voor ons relevant is, nemen we contact op met de gebruiker die de content heeft gepubliceerd. De gebruiker heeft dan de mogelijkheid om ons de gebruiksrechten daarop te verlenen door in te stemmen met de voorwaarden voor deelname. Content waarop wij de gebruiksrechten hebben gekregen kan vervolgens door ons worden gedeeld op het internet (bijv. in onze eigen webshop) en in gedrukte vorm in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden. Samen met de inhoud kunnen dan persoonsgegevens worden gedeeld die verband houden met de oorspronkelijke inhoud, zoals de gebruikersnaam/alias. Het gebruik van Livereach is in ons belang om ons winkelcentrum te promoten. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens in dit verband vloeit voort uit art. 6 lid 1 p. 1 lit. b, f DSGVO Het privacybeleid van de derde aanbieder Livereach kan hier worden bekeken: https://livereach.com/de/datenschutz/

5. Plugins en tools

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, U.S.A. Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aangeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 (1) lit. f DSGVO. Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/